Dự án Nhà máy giầy FELIX

Nhà máy sản xuất gia công giày và phụ kiện FELIX
Địa điểm: xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng