Báo giá sản phẩm sàn deck PROSCO 914-76

Sản phẩm sàn deck PROSCO 914-76 là tấm sàn tôn thép thi công trên mặt hệ dầm thép , đóng vai trò kết liên với hệ khung kết cấu thép của công trình và như cốp pha đáy cho hệ sàn khi bê tông còn ướt , có công hiệu thay thế cốp pha và đẩy nhanh tiến độ thi công