Giải pháp sàn deck cho nhà khung thép

Giải pháp sử dụng hệ sàn deck thay thế cốp pha giúp đẩy nhanh thời gian thi công, tiết kiệm vật liệu phụ. Lắp dựng đơn giản, nhanh chóng, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Dễ mở rộng quy mô.Bớt tốn kém thời gian, tiền bạc.