Placeholder

Dự án Nhà máy Vina Circuit Giai đoạn 2

Share projects via social networks

VINA CIRCUIT Factory – Phase 2
Địa điểm: Lô CN 05, KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vina Circuit FPCB
Nhà thầu chính: Công ty TNHH COREMSYS E&C VINA

Other projects